Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Υγείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
ΝΠΔΔ
Ενημερωτική Συνάντηση Εργοθεραπευτών Αθήνα
28 Οκτ 2017