Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Υγείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
ΝΠΔΔ
Παρακαλoύμε εισάγετε τον 16-ψηφιο κωδικό επαλήθευσης και την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου που θέλετε να επιβεβαιώσετε ότι έχει παραχθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών και ότι είναι έγκυρο.
16-ψηφιος κωδικός εγγράφου:
Ημερομηνία έκδοσης (π.χ. 2/10/2016 είτε 2-10-2016)
Τύπος εγγράφου