Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Υγείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
ΝΠΔΔ
Επικοινωνία
Πανελλήνιος σύλλογος εργοθεραπευτών

Γαβριηλίδου 8, 111-41, Αθήνα (Άνω Πατήσια)
τηλ.210.32.28.979
e-mail:

e-mail (για θέματα άσκησης δικαιωμάτων "δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα")
ΥΠΔ κ. Μπρης Δημήτριος : privacy@pse.org.gr
Ώρες επικοινωνίας
  • Τα γραφεία του ΠΣΕ – ΝΠΔΔ λειτουργούν καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00 π.μ – 16.00 μ.μ.
  • Οι ώρες επικοινωνίας με το κοινό και τα μέλη του είναι 11.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.
* Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο :
e-mail :
Μήνυμα :
Κωδικός ασφαλείας :
  • Δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου να χρησιμοποιηθούν τα "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" που υποβάλλω, μόνο για λόγους επικοινωνίας είτε για τους σκοπούς που αναφέρω στα σχόλια
  • Δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με το νόμο 1599/86, ότι τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθή και ακριβή και δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων.
Τα ως άνω προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται μόνο με τη συγκατάθεσή σας, έχουν σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επίλυση πιθανού προβλήματος ή απορίας ή περεταίρω ενημέρωσης σχετικά με θέματα του Συλλόγου. Τα ως άνω δεδομένα, δεν δημοσιεύονται και ούτε παραχωρούνται σε τρίτους, πρόσβαση δε σε αυτά, έχουν συγκεκριμένα πρόσωπα του ΠΣE προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της επικοινωνίας.