Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Υγείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
ΝΠΔΔ
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Πως εισέρχομαι στην περιοχή μελών;
Χρειάζομαι βεβαίωση μέλους, τι κάνω;
Ποιά είναι η διαδικασία ανανέωσης εγγραφής;
Ποια είναι η προθεσμία για την ανανέωση εγγραφής;
Στην καρτέλα μου στην περιοχή μελών δεν υπάρχει επιλογή για δήλωση απογραφής
Δυσκολεύομαι να συμπληρώσω τη Δήλωση Απογραφής ηλεκτρονικά, υπάρχει άλλος τρόπος;
Για να βγάλω άδεια άσκησης επαγγέλματος πρέπει πρώτα να γραφτώ στον ΠΣΕ, ή ισχύει το αντίστροφο;
Πρέπει να είναι επικυρωμένα αντίγραφα τα έγγραφα που θα καταθέσω κατά την εγγραφή μου;
Ελέγχεται η γνησιότητα των εγγράφων που θα καταθέσω;
Μπορώ να στείλω τα έγγραφα με email;
Μπορώ να στείλω ταχυδρομικά τα έγγραφα εγγραφής μου;
Πως θα παραλάβω την απόδειξη πληρωμής μου;
Μπορώ να γραφτώ στον Σύλλογο από τον Ιανουάριο του 2018 και όχι τώρα το 2017;

Επιστροφή