Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Υγείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
ΝΠΔΔ
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Πρέπει να είναι επικυρωμένα αντίγραφα τα έγγραφα που θα καταθέσω κατά την εγγραφή μου;
Ελέγχεται η γνησιότητα των εγγράφων που θα καταθέσω;
Μπορώ να στείλω τα έγγραφα με email;
Μπορώ να στείλω ταχυδρομικά τα έγγραφα εγγραφής μου;
Πως θα παραλάβω την απόδειξη πληρωμής μου;
Για να βγάλω άδεια άσκησης επαγγέλματος πρέπει πρώτα να γραφτώ στον ΠΣΕ, ή ισχύει το αντίστροφο;
Μπορώ να γραφτώ στον Σύλλογο από τον Ιανουάριο του 2018 και όχι τώρα το 2017;
Ποιά είναι η διαδικασία ανανέωσης εγγραφής;

Επιστροφή