Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Υγείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
ΝΠΔΔ
1η Συνέλευση Αντιπροσώπων του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών - 2023
11 Μαρ 2023