Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Υγείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
ΝΠΔΔ
Συνάντηση με Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
28 Ιαν 2019