Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Υγείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
ΝΠΔΔ
Συνάντηση με Φοιτητές Εργοθεραπείας
14 Οκτ 2017