Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Υγείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
ΝΠΔΔ
Ενημερωτική Συνάντηση Εργοθεραπευτών Πάτρα
22 Οκτ 2017