Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Υγείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
ΝΠΔΔ
Ενημερωτική Συνάντηση Εργοθεραπευτών Κρήτη
20 Ιαν 2018