Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Υγείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
ΝΠΔΔ
Ενημερωτική Συνάντηση Εργοθεραπευτών Ιωάννινα
12 Νοε 2017