Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Υγείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
ΝΠΔΔ
28ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΣΦ
23 Νοε 2018