Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Υγείας
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
ΝΠΔΔ
Συνάντηση με Υφυπουργό Παιδείας
10 Μαϊ 2018